admin

آگوست 10, 2012

رهبری با عشق و قدرت

نویسنده: لی بولمن و ترنس دیل اعجازکنندگان و رزمندگان چکیده چرا از اعجازکنندگان و رزمندگان به عنوان مدل‌های رهبری سازمانی استفاده می‌کنیم؟ زیرا همان طور که […]
آگوست 10, 2012

پرورش – تعلیم و تربیت کودکان(قسمت هفتم)

دکتر سعید صیاد بخش اول : فلسفه و هدف تعلیم و تربیت قسمت هفتم : فعالیتهای مغزی دختر و پسر در بخش قبلی در خصوص رشد […]
آگوست 10, 2012

چین دنیا را می خرد

مقاله مجله فورچون(سپتامبر۲۰۰۹) ترجمه دکتر سعید صیاد چین دنیا را معامله می کند تجارت چین موجب شده که صندوقهای این کشور پر از پول شوند و […]
آگوست 10, 2012

ارزيابي رفاه و فقر در كشورهاي گوناگون

منبع: اكونوميستمترجم: حسن افروزيانسان تنها با GDP زندگي نمي‌كند. يك گزارش جديد آمارشناسان را بر آن مي‌دارد تا چيزي را كه بر زندگي مردم تاثير مي‌گذارد […]