admin

ژوئن 1, 2012

پيچيدگي رهبري؛گذر از عصر صنعتي به دوره دانش

الگوهاي رهبري سده گذشته برگردان و تلخيص: نونا مومني چكيده الگوهاي رهبري سده گذشته، محصول پارادايم‌هاي بالا به پايين و بروكراسي بوده است. اين الگوها براي […]
می 31, 2012

مدل های نوین ارزیابی عملكرد سازمانی

مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه های […]
می 31, 2012

اشتباهات مديران منابع انساني

1- مقدمه نمي‌توان سنجيد اما نسنجيده عمل كرد. بسياري از مديران امروزه به دلايل متعدد دچار روزمر‌گي (مودا) شده و در نتيجه فعاليت‌هاي فاقد ارزش افزوده […]
می 29, 2012

مکانیزم به خاطرسپاری : چرا مطالب در ذهنمان می‏مانند

ذخیره اطلاعات در مغز روندی است که حافظه نامیده می شود و این امر نیز به نوبۀ خود جزء اعمال سیناپس‏هاست (سیناپس : فضایی که پیام […]