admin

دسامبر 1, 2012

هابر ماس و بحران مشروعيت

مقدمهاز ديدگاه هابرماس جوامع سرمايه داري بشدت در معرض بحران مشروعيت قرار دارند و اين تهديد وجود دارد که توده مردم از وفاداري خود دست بشوند […]
نوامبر 26, 2012

مديريت و تفويض اختيار

چكيده امروزه در علوم سياسي و اداري مفاهيم تمركز و عدم تمركز در موارد گوناگون به صورت مبهم وپيچيده بكار مي رود. ريشه اين ابهام در […]
نوامبر 21, 2012

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (pdf)

جهت دانلود و مشاهده قانون اساسي روي آدرس ذيل كليك كنيد: http://www.shmoton.ir/PDF/Poor/4.pdf   ]]>
نوامبر 15, 2012

تئوری آَشوب / تئوری بی نظمی

از آشفتگی زندگی زائیده می شود، در حالی كه از نظم عادت بوجود می آید..آدامز مورخ آمریكایی مقدمه : درچند دهه اخير انقلاب عظيمي در علوم […]