admin

ژوئن 1, 2012

روباتها تصمیم اخلاقی می گیرند

  ورود گسترده سامانه‌هاي رايانه‌اي به زندگاني روزانه انسان در عصر حاضر، پاره‌اي از مسائل گوناگون را در ارتباط با آن دامن زده است. مسائلي از […]
ژوئن 1, 2012

مديران موفق، در شرايط اقتصادي دشوار چه مي‌كنند؟

«جيمز سي ساروس» و «ژوزف سي‌سانتورا» منظور از شرايط دشوار چيست؟ زندگي در بسر زمان هيچگاه تهي از دشواري‌ها نيست.  بسياري از شركت‌ها نيروي انساني خود […]
ژوئن 1, 2012

پيچيدگي رهبري؛گذر از عصر صنعتي به دوره دانش

الگوهاي رهبري سده گذشته برگردان و تلخيص: نونا مومني چكيده الگوهاي رهبري سده گذشته، محصول پارادايم‌هاي بالا به پايين و بروكراسي بوده است. اين الگوها براي […]
می 31, 2012

مدل های نوین ارزیابی عملكرد سازمانی

مدیریت عملكرد سازمانی به یكی از موضوعهای مورد توجه و جذاب تبدیل شده است و این تمایل هم در زمینه‌های تحقیقاتی و هم در زمینه های […]