admin

ژانویه 30, 2012

چگونه بر اضطراب مصاحبه غلبه کنیم

برای بسیاری از کسانی که در جستجوی شغل هستند مصاحبه شغلی با فشار و اضطراب همراه است. جویندگان شغل برای مصاحبه و اینکه چگونه خود را […]
دسامبر 22, 2011

نرم افزار فيش برداري

دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به آدرس ذيل از نرم افزار مربوطه جهت فيش برداري استفاده نمايند http://www.boureyhan.com/about ضمنا از آقاي محمدرضا اردستاني رستمي براي […]
دسامبر 20, 2011

كليدطلايي مديريت منابع انساني

  تاليف بيژن عبداللهي-عبدالرحيم نوه ابراهيم توانمندسازي كاركنان –كليدطلايي مديريت منابع انساني: توانمندسازي كاركنان –كليدطلايي مديريت منابع انساني – ناشر:نشرويرايش- نوبت چاپ:اول-تعدادصفحات 168صفحه- خلاصه كتاب:محمد حامدفارمدي- […]
دسامبر 15, 2011

اراده و موفقيت

خلاصه كتاب: ترجمه : فرزانه رئوف: (رهبري در عرصه بازار و تجارت)- تهيه كننده: مليحه جعفري-پيشگفتار: اين كتاب براي فروشندگان و بازار ياباني است كه  قصد […]