admin

می 21, 2012

سازمانهای یاد گیرنده ضرورت عصر دانایی

چکیده: سازمان یاد گیرنده یا فراگیر یک الگوی تغییر یافته برای سازمانها و راهی نوین برای اندیشیدن درباره سازمان در عصر دانش است. یک سازمان یادگیرنده […]
می 21, 2012

احد عظيم‌زاده

من احد عظيم‌زاده هستم. در 10 آذر 1336 در ده اسفنجان در شهرستان اسكو متولد شدم. هفت ساله بودم كه پدرم را از دست دادم و […]
می 21, 2012

ساختار سازمانی

باید توجه داشت به همان نسبت که سازمان رشد می کند و در آن بخش های متعدد ایجاد می شود (طبق الگوی دوره عمر سازمان ) […]
می 19, 2012

فيليپ كاتلر

پدر بازاریابی جهان امروزه بازاريابان زيرك محصولات نمی فروشند , آنها بسته های سود می فروشند . آنها تنها ارزش خرید نمی فروشند، آنها ارزش استعمال می […]