admin

سپتامبر 14, 2016

نيايش دكتر علي شريعتي

نياﯾﺶ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺩﮐﺘﺮ ﻋﻠﯽ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ، ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۵۱ ﺣﺴﯿﻨﯿﻪ ﺍﺭﺷﺎﺩ : ﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ، ﺍﯼ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ؛ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺎﯼ ﻣﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ، ﻭﺑﻪ ﻋﻮﺍﻡ […]
سپتامبر 14, 2016

سرانه‌های مطالعه در جهان

  در بسیاری از کشورهای جهان منظور از مطالعه، صرف مطالعه کتاب است. از این نظر مطالعه روزنامه‌ها، سایت‌ها، ادعیه و… مورد نظر نیست. اما برخی […]
سپتامبر 14, 2016

موضوع برجام و توافق هسته اي

در فروردین ۱۳۹۴ مقاله ای را با عنوان “توافق هسته ای و نظریه بازی” را مرقوم نمودم که در آن به واقعیات مذاکرات هسته ای پرداخته […]
سپتامبر 14, 2016

افول اخلاقي

پروفسور مجتبی شمسی‌پور یکی از همشهریهای خوب من که در نیمه دوم دهه ششم زندگی خود قرار دارد و بیش از ۱۲۰ دانشجوی دکترا را برای […]