admin

مارس 21, 2016

ارتباط GDP و ثروت یک کشور با شادی

چه اتفاقی برای کشورهای توسعه یافته افتاده است؟ رتبه آمریکا ۹۳ در جهان شده است. بر اساس آمار شادی جهان که هر ساله اعلام می شود […]
مارس 21, 2016

تورم زیر صفر انگلستان چه تاثیری در اقتصاد این کشور خواهد داشت؟

نرخ تورم انگلستان در ماه می 2015 برای اولین بار پس از سال 1960، یعنی بعد از گذشت بیش از نیم‌قرن، به زیر صفر سقوط کرد […]
فوریه 21, 2016

مشکلات ما به نفت مربوط نمی‌شود

از زمانی که نفت در ایران پدیدار شده دیدگاه های مختلفی در مورد رابطه آن با توسعه یافتگی یا عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. برخی […]
فوریه 21, 2016

سردرگمی اقتصاد، حاصل نوسانات درآمدهای نفتی

دکتر سعید لیلاز مشکل اصلی اقتصاد ایران، دخالت های دولت در این اقتصاد است که این دخالت ها از دولت آقای روحانی روند کاهشی آن شروع […]