admin

می 27, 2011

تبدیل سرمایه اجتماعی به سرمایه اقتصادی

پیرامون بازاریابی دهان به دهاناگر آرایشگر شما هربار که یکی از دوستانتان را به او معرفی مي‌کنید 10 دلار به شما پرداخت کند، شما حتما وسوسه […]
می 27, 2011

نظریه بازی (game theory)

در باب تعادل در معارضه دکتر سید محمد طبیبیان طی چند دهه اخیر نظریه بازی ها از حیطه های مهم بررسی و تحقیق در اقتصاد و […]
می 27, 2011

سرمايه‌هاي اجتماعي آرام‌آرام فراموش مي‌شوند

تضعيف هنجارهاي اخلاقي و اعتماد اجتماعي، يكي از مهم‌ترين آسيب‌هاي اجتماعي كشور است. نتيجه يك پژوهش نشان مي‌دهد كه 6/80‌درصد از مردم پول و‌ پارتي را […]
می 27, 2011

مهندسي ارزش چيست ؟

الف – مهندسي ارزش چيست ؟ از ديدگاه انجمن مهندسي ارزش آمريكا مهندسي ارزش روشي سيستماتيك با تكنيكهاي مشخص است كه كاركرد محصول يا خدمات را […]