admin

آوریل 26, 2011

تیتر جذاب تجاری

شما فقط به چند ثانيه براي جلب توجه مشتري نياز داريد ، شناخت علايق آنها موجب تداوم خواندن آنها به آنچه در روي سايت شما يا […]
آوریل 26, 2011

سه نکته مهم برای ترویج یک محصول یا خدمت جدی

معرفی یک محصول یا خدمت جدید می تواند کار پر دردسر و نیز هیجان انگیزی باشد، بخصوص که زمان زیادی را صرف برنامه ریزی برای این […]
آوریل 26, 2011

فروشنده موفق – مشتري راضي

بزرگترین سرمایه یک فروشنده اعتماد بنفس او درجریان فروش است مشتری مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می باشد. البته تشخیص، جذب و حفظ […]
آوریل 26, 2011

نحوه برقراري روابط تجاري

هر قدم در ایجاد یک ارتباط موفق کاری نیازمند ایجاد اعتماد و تداوم آن است جودیت بومن کتابی در مورد آداب کار و تجارت به رشته […]