admin

اکتبر 4, 2014

نظريه روابط انساني

ظریه روابط انسانی از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در طول سالهای اواخر دهه 1920 تا آغاز دهه 1930 میلادی مجموعه مطالعاتی در کارخانه […]
اکتبر 4, 2014

آشنايي اجمالي با مديريت

عاریف، اهداف، انواع، فرآیند،سطوح، مهارت ها، نقش ها، چالش ها تعریف مدیر مدير كسي است كه اداره افراد يك مؤسسه توليدي ، بازرگانـي ياخدماتي را به […]
سپتامبر 4, 2014

یادمان پدر حقوق ایران

  دکتر کاتوزیان، از نویسندگان پیش نویش قانون اساسی ایران، حقوقدان برجسته، قاضی پیشکسوت دادگستری و پدر دانش حقوق ایران در صبحگاه سه شنبه، 11 شهریور […]
سپتامبر 4, 2014

ترکیه پس از حذف صفرهای پولش چه سرنوشتی پیدا کرد؟

پس از اظهار نظرهای جدید رئیس کل بانک مرکزی در مورد حذف سه صفر از ریال، بازخوانی پرونده ترکیه و حذف صفرهای لیر بازهم در محافل […]