admin

آگوست 10, 2012

چرا بعضی کشورها فقیرند؟

آتیلا یایلا*ترجمه: آیدین فرنگی«چرا بعضی کشورها فقیر هستند؟» پرسش مذکور در اصل سوال درستی محسوب نمی‌شود؛ زیرا پرسشگر ثروتمند بودن را قاعده و فقیر بودن را […]
آگوست 10, 2012

دشواری‌های اقتصاد ایران برای الحاق به WTO

سازمان تجارت جهانی یک فرصت است برای بهره‌گیری هدفمند و خردمندانه از امکانات اقتصاد جهانی، اما شرط اصلی توان مدیریت مقامات کشور است برای بهره‌گیری از […]
آگوست 10, 2012

«آزادي انتخاب» ميلتون و رز فريدمن

«آزادي انتخاب» ميلتون و رز فريدمن و تاثير آن بر رويكرد جهاني نسبت به سياست‌هاي بازار آزاد، 2003-1979 پيتر بوتکهمترجم: محسن رنجبرچگونه دو اقتصاددان ساده، با […]
آگوست 10, 2012

هم سفر

هم سفر در این راه طولانی – که ما بی خبریم و چون باد می گذرد بگذار خرده اختلاف هایمان با هم باقی بماند خواهش می […]