admin

مارس 22, 2014

ابعاد حقوقی و بین المللی ملی شدن صنعت نفت ایران

  روز ملی شدن صنعت نفت ایران، از حوادث تاریخی و مشهوری است که با بازخورهای سیاسی، حقوقی، بین المللی و رسانه ای متعدد در داخل […]
مارس 17, 2014

دکترهای رانتی و عقب ماندگی کشور

  انتقاد از دولت به خصوص در مسئله هسته ای تنها چیزی بوده است که حسن روحانی را وادار به واکنش کرده است. رئیس جمهور یک […]
مارس 15, 2014

استخدام بي رويه 500/000 نفر

در سال هاي قبل سمت هاي مدير كلي در ساختار اداري بيش از 90 درصد افزايش داشته است گروه اقتصادي| بعد از ساعت كاري كه وارد […]
مارس 15, 2014

افزایش مزد؛ ناکافی، قابل دفاع

افزایش 121هزارو781تومانی حداقل مزد کارگران که در شورایعالی کار و با حضور وزرای کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و البته نمایندگان کارفرمایان […]