admin

آوریل 26, 2011

50 نكته خواندنی از زبان مدیران موفق

1- بجوئید تا بیابید و بدانید با زحمت و تلاش چیزی را از دست نمی‌دهید (اسوپ، افسانه‌نویس یونانی) 2- برنامه‌های توسعه مدیریتی ما در محل كار […]
آوریل 26, 2011

بررسی ارتباط میان مدیریت تحول ، تکنولوژی اطلاعات و کسب وکار

چکيدهشايد مهم ترين و مشکل ترين فرايند در هر سازمان ايجاد تحول و تغيير در سازمان باشد چرا که در محيط ‏متغير امروزي سازمان ها بايستي […]
آوریل 26, 2011

نیاز به تحول در سازمان ها

در عصري كه سازمان ها به صورت فرايند هاي محيطي پويا در حال تغييرند بايد بتوانند خود را با عوامل محيطي تاثيرگذار مطابقت دهند ، از […]
آوریل 26, 2011

نقش استراتژیک فن‌آوري اطلاعات در ادغام‌ سازمان‌ها

مترجم: محمدجعفر نظریدر سال‌های اخیر با افزایش شمار ادغام‌های سازمانی، بسیاری از سازمان‌ها در پی راهی برای بهبود مهارت‌های لازم برای ادغام‌ سازمان‌های خود هستند؛ به‌ویژه […]