admin

اکتبر 7, 2013

توصيه‌هايي جهت ارتقای هوش هيجانی

منبع: peterstark.com     اکثر مردم بر اين باورند که اگر فردي ضريب هوشی بالا و عملكردي بسيار خوب در دوران تحصيل داشته باشد، آينده حرفه‌اي موفقي خواهد […]
اکتبر 5, 2013

ایجاد‌ یک فرهنگ متمرکز بر تصمیم‌گیری د‌ر سازمان

منبع: Bain.com د‌ر سال 2002، شرکت ABB که د‌ر حوزه فناوری فعالیت می‌کند‌ به سختی توانست خود‌ را از ورشکستگی نجات د‌هد‌ و مد‌یرعامل تازه این […]
اکتبر 5, 2013

داستان تعطیلی دولت آمریکا

داستان تعطیلی دولت آمریکا اگرچه به یک شگفتی شبیه است، اما در آمریکا مدتی بود که اوباما هشدار وقوع چنین رویدادی را می‌داد. دو حزب جمهوری‌خواه […]
اکتبر 4, 2013

تفویض اختیار و رابطه ی آن با دوره های عمر سازمان

تفویض اختیار و رابطه ی آن با دوره های عمر سازمانبسیاری از افراد ادعا می کنند که وقت آنها به هدر نمی رود و ابراز می […]