admin

آگوست 10, 2012

آیا آنارشیست‌ها آرمان شهری فکری نمی‌کنند؟

آنارشیسم برایان کاپلان- مترجم: مجید رویین پرویزی- آرمان شهری بودن شاید طنین‌انداز‌ترین انتقادی باشد که بر آنارشیسم وارد می‌شود. به ویژه کارل لندوئر در یکی از […]
آگوست 10, 2012

مشکلی به نام دولت بزرگ

بررسی‌هاي اقتصادی نشان مي‌دهد در کشور‌هاي نفتی اندازه دولت رابطه مستقیمی با درآمدهای نفتی داشته است و همواره با اوج‌گیری در آمدهای نفتی این کشورها، اندازه […]
آگوست 10, 2012

نقطه معني دار هستي

توجه خاص به  مسئله انسان يكي از بارزترين مشخصه‌هاي فلسفه روس است كه دلالت بر خود ويژه‌بودن آن به عنوان يك مكتب فلسفي بكر و بديع دارد […]
آگوست 10, 2012

لویاتان بار دیگر به حرکت در می‌آید

مترجم: نگار حبیبیمنبع: اکونومیستبزرگ شدن دوباره ‌اندازه دولت‌ها، سیاست‌گذاران را بار دیگر با سوالات اساسی اقتصاد مواجه خواهد کرد. پاسخگویی به این سوالات اولیه امروز حتی […]