admin

آوریل 26, 2011

فرهنگ سازمانی؛ چه کسی متولی است؟

مقدمه: یکی از اصلی ترین دغدغه های دائمی مدیران، شیوه هماهنگ سازی همه فعالیتهای سازمان برای وصول به یک برونداد و پیامد مشترک در جهت اثربخشی […]
آوریل 26, 2011

5 قدم ساده در راه رسیدن به فرهنگ مشتری‌مداری

اندی هانسلمنسید محمد جواد رجالی ایجاد یک فرهنگ مشتری مدار، فاکتوری حیاتی برای هر کسب‌وکاری است، ولی فرهنگ مشتری‌مداری چیست؟ از نظر من فرهنگ، روش‌هایی براي […]
آوریل 26, 2011

بهبود روابط شما در محیط کار

امروزه خیلی از افراد اعم از زن یا مرد شاغل هستند و ساعت زیادی از وقت خود را در محیط کار می گذرانند پس موفقیت در […]
آوریل 26, 2011

استرس و راههاي برخورد صحيح با آن

فشار روحی ( Stress ) و شیوه های درست برخورد با آن موضوع اصلی این مقاله بررسی راه های کاهش و مبارزه با سیندرم فشار روحی […]