admin

آوریل 26, 2011

نیاز به تحول در سازمان ها

در عصري كه سازمان ها به صورت فرايند هاي محيطي پويا در حال تغييرند بايد بتوانند خود را با عوامل محيطي تاثيرگذار مطابقت دهند ، از […]
آوریل 26, 2011

نقش استراتژیک فن‌آوري اطلاعات در ادغام‌ سازمان‌ها

مترجم: محمدجعفر نظریدر سال‌های اخیر با افزایش شمار ادغام‌های سازمانی، بسیاری از سازمان‌ها در پی راهی برای بهبود مهارت‌های لازم برای ادغام‌ سازمان‌های خود هستند؛ به‌ویژه […]
آوریل 26, 2011

آنالیز (SWOT)

آناليز قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها از ابزارهاي مورد استفاده جهت مديريت استراتژيك Analyse of Strength, Weakness, Opportunity, Threats استراتژي: ابزاري است براي دستيابي […]
آوریل 26, 2011

فرايند رهبري استراتژيک

چکيده: مقاله حاضر شامل سه بخش کلي است که در بخش اول به فرايند تغيير نقش استراتژيست‌هاي سازماني به سمت رفتارهاي رهبري و نقش رهبران در […]