admin

ژوئن 1, 2012

مهندسي فاكتورهاي انساني (ارگونومي) چيست ؟

كمتر فعاليتي را مي‌توان يافت كه عاري از هر گونه عامل تهديدكننده‌اي باشد ؛ از اينرو حفظ و صيانت از نيروي انساني به عنوان رسالتي مهم […]
ژوئن 1, 2012

مديريت ريسك به چه معناست ؟

مديريت ريسك يعني استفاده از مهارتهاي افراد و يا گروهها به منظور حصول اطمينان از شناسايي تمام ريسك‌ها ، اندازه‌گيري و اجراي آنها در پروژه . […]
ژوئن 1, 2012

هیچ مانعی در دنیا وجود ندارد

پیرمردی تنها در مینه سوتا زندگی می کرد . او می خواست مزرعه سیب زمینی اش راشخم بزند اما این کار خیلی سختی بود . تنها […]
ژوئن 1, 2012

روش رسيدن به آرزوها

1– روياهايتان را وسعت دهيد و با شور و اشتياق به آنها بپردازيد روياهاي بزرگ در انسان انگيزه و تحرك ايجاد مي‌كنند. زماني‌كه به روياهايتان مي‌انديشيد […]