admin

اکتبر 4, 2015

چشم انداز و مأموريت سازمانی در مدیریت استراتژیك

1- فرآیند مدیریت استراتژیک 2- سلسله مراتب برنامه ریزی استراتژیک 3- چشم انداز 3-1- تدوین چشم انداز 3-2- چشن انداز استراتژیک 3-3- بیانیه چشم انداز 3-4- […]
اکتبر 4, 2015

سلسله مراتب برنامه ها

(Vision) چشم انداز یا دور نما تعریف : چشم انداز بیانگر نتایجی است که موسسه تحقق بخشیدن به آن را در دراز مدت هدف قرارداده است […]
اکتبر 4, 2015

مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد

چكيده هدف اين مقاله آن است که شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملکرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد […]
اکتبر 4, 2015

مقايسه و بيان ویژگیهای سیستمهای مکانیکی و ارگانيكي

مقدمه « تام برنز و جی.ام. استاکر » با توجه به مطالعاتی که روي بيست شرکت انگليسي و اسکاتلندي انجام داده اند جايگاه سازمان‌ها را از […]