admin

آگوست 13, 2012

چگونه از ديگران انتقاد كنيم؟

انواع انتقاد برخي از انواع انتقاد عبارتند از: •          انتقاد سازنده: اين روش در بسياري موارد مي تواند جنبه اي سازنده و مثبت داشته باشد. اگر […]
آگوست 13, 2012

اقيانوس آبي؛ استراتژي رقابت در بازار بي‌رقيب

چکيده: هدف از اين مقاله، بررسي تفکر جديدي درباره‌ استراتژي است. استراتژي و نوآوري در روشهاي مرسوم، بر خلق ايده در محدوده تعيين شده و ساختار […]
آگوست 10, 2012

روش صحيح سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها

حاميان دولت از حضور دوباره دولت در زيرساخت‌ها مي‌گويند مايكل ليند *مترجم: محسن رنجبربراي بهره‌مندي از منافع پروژه‌هاي عمومي و حذف هدر رفت در آنها به […]
آگوست 10, 2012

آیا آنارشیست‌ها آرمان شهری فکری نمی‌کنند؟

آنارشیسم برایان کاپلان- مترجم: مجید رویین پرویزی- آرمان شهری بودن شاید طنین‌انداز‌ترین انتقادی باشد که بر آنارشیسم وارد می‌شود. به ویژه کارل لندوئر در یکی از […]