admin

ژانویه 18, 2017

دیگر دوره‌ای به‌نام «نوجوانی» وجود ندارد

چیزی که نوجوانی را در مقامِ یک مفهوم و تجربه به وجود آورد، تجلیل کلی‌‌ترِ کودکی به‌مثابۀ یک آرمان در دنیای غرب بود. در دهه‌‌های آخر […]
ژانویه 18, 2017

زندگیِ آزمون‌زده

بیایید با هم کلاس درس ایدئالِ من را تصور کنیم. وارد که می‌شوید، اولین چیزی که توجه شما را جلب می‌کند چیدمان کلاس است. خبری از […]
ژانویه 18, 2017

چرا فقرا، فقیر باقی می‌مانند؟

ما دقیقا می‌دونیم که هر دلار چه ارزشی داره: هر دلار یعنی تعداد دفعاتی که باید یه‌‌وری از پنجرۀ باجۀ فروش رو به بیرون خم بشی […]
ژانویه 8, 2017

چرا فشار عصبی مفید است؟

آنچه مرا نکشد نیرومندترم می‌کند مروری بر کتاب «آزمون استرس» نوشتۀ یان رابرتسون Guardian , 3 مهر 1395 مولف : استیوِن پول مترجم : نجمه رمضانی […]