admin

می 27, 2011

5s چیست؟

  دوستان مطمئنا این مطلب در مورد 5s اگر کاملترین در بین صفحات فارسی اینترنت نباشد یکی از کاملترینهاست.کاری از مدیر ایرانی تقدیم به شما دوستداران […]
می 27, 2011

هوش هيجاني ابزاري نوين در مديريت بازار

چكيده اين مقاله به موضوع هوش هيجاني و كاربرد آن در مديريت سازمان‌ها مي‌پردازد. هوش هيجاني تعريف شده و با هوش تحصيلي مقايسه مي‌شود. شرايط بروز […]
می 27, 2011

شش‌سيگما چيست ؟

سيگما يكي از حروف الفباي يوناني و در علم آمار از شاخصهاي مهم پراكندگي به نام انحراف معيار و در واقع مقياسي براي سنجش انحراف است […]
می 27, 2011

مقايسه چارچوبهای معماری سازمانی

مريم دانشمندمهرm.daneshmand@ikd-co.com چكيده در عصري كه شتاب فزاينده تحولات و پيچيدگيها در تمام عرصه‌هاي زندگي و سيستمهاي اجتماعي، راه يافته است و فناوري اطلاعات سبب پيدايي […]