admin

جولای 3, 2012

نظام اداری ترکیه

اعتمادی نیا – عین افشار آشنایی با ترکيه: جمهوری ترکیه کشوری است در خاورمیانه و قسمتی از آن در اروپا واقع است با این حال چندی […]
جولای 2, 2012

نظام مدیریتی هلند

اطلاعات عمومی هلند کشور هلند از 12 ستان (ایالت) و 467 شهرستان با 714 شهرداری تشکیل یافته است و مدیریت استانی آن از سه ارگان شورای […]
ژوئن 8, 2012

شبيه سازي در تصميم گيريهاي مديريتي

چکيده: هدف از نگارش اين مقاله، معرفي تکنيک‌هاي شبيه سازي رايانه اي و کاربرد آنها در فرآيند تجزيه و تحليل، اندازه گيري و پيش بيني تغييرات […]
ژوئن 6, 2012

بررسی مفهوم سقف شیشه ای در سازمان ها

چکیده: شاید یکی از مهمترین معیارها برای درجه توسعه یافتگی یک کشور ، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. هر […]