admin

آوریل 26, 2011

فرامين مديريتي (managerial orders)

جملات مدیریتی؛ يكصد و بيست فرمان براي مديريت با اصول ساده روانشناسي آشنا شويد 1- قاطع،امامهربان باشید. 2- جدی ،امالطیف باشید. 3- در انجام كارها روي […]
آوریل 26, 2011

درسهائی از مدیران بزرگ

پنج درس از جان چمبرز(مدیر عامل سیسکو) درباره مدیریت رشد 1. مشتری را در کانون فرهنگ سازمانی خود جای دهید . درآمد کارکنان سیسکو رابطه مستقیم […]
آوریل 26, 2011

13 تجربه از یک کارمند دولت

در صورتی که کارمند دولت هستید حتما از این تجربیات استفاده کنید: 1- در یک سیستم دولتی؛ سعی کنید «لال بودن» را تمرین کنید! این تمرین […]
آوریل 26, 2011

راز موفقيت شركت سوني

به ندرت مي توان داستاني را در دوران پس از جنگ ژاپن يافت كه به اندازه حكايت شركت سوني مديران سراسر جهان را مجذوب خويش ساخته […]