admin

ژانویه 23, 2013

راهنماي نوشتن فهرست منابع به روش شيکاگو و روش APA

براي نوشتن فهرست منابع و مآخذ روش‌هاي متعددي وجود دارد. مهمترين روش مورد استفاده جهت نوشتن فهرست منابع روش APA است. روش شيکاگو نيز يکي ديگر […]
ژانویه 11, 2013

30 صفت افراد خوشبخت

1- خوشحال و خندان بودن: فرد خوشبخت دائما كوشش مي كند شادي را براي ديگران به ارمغان بياورد.متاسفانه برخي از مردم نمي توانند خوشحال باشند با […]
ژانویه 1, 2013

اصول مدیریت دولتی

نوشته شده توسط دکتر سعيد صياد مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه […]
دسامبر 31, 2012

بروكراسي و اثرات مثبت آن در سازمانها

1- مقدمه در حالي كه فايول و تيلور با مسائل مديريت دسته و پنجه نرم مي كردند يك جامعه شناس آلماني به نام ماكس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴)براي […]