admin

آگوست 5, 2018

بشریت درحال شکست خوردن است

گسترش بی‌سابقه موج گرما و خشکسالی‌ در نیمه شمالی کره‌زمین نشریه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد شماره این هفته خود را به موضوع مبارزه بشر […]
جولای 30, 2018

فریاد از بی‌اعتنایی به علم و تجربه

نامه سرگشاده یک ‌اقتصاددان به رئیس‌جمهور دکتر حسن درگاهی در نامه سرگشاده به دکتر حسن روحانی چارچوب پیشنهادی خود را برای برون‌رفت اقتصاد از وضعیت موجود […]
جولای 30, 2018

بجای سوزندان پرچم و مرگ بر این و آن گفتن، با دشمن اصلی بجنگیم

متاسفانه ما در مجامع کوچک و بزرگ و در مساجد و محافل به این و آن مرگ نثار کردیم و پرچم زیر پا گذاشته و سوزاندیم. […]
جولای 27, 2018

«مهران‌مدیری»، مصادره‌ی‌اعتراض سرکوب ‌بدون‌درد وخونریزی!

هیچ‌جا در بیوگرافی یا عادت‌های روزانه‌اش این را ننوشته، اما من خبر دارم که مهران مدیری هر روز صبح، قبل از اینکه برود نان تازه بگیرد […]