admin

آوریل 26, 2011

عوامل ناكامي برنامه ريزي اقتصادي در ايران: تأثير محيط بر برنامه ريزي

چكيدهاين مقاله برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه را مورد بررسي قرار مي دهد و عوامل شكست برنامه ريزي در ايران را در قالب […]
آوریل 26, 2011

کیفیت و رقابت‌پذیری

مولف/مترجم: دکتروفا غفاریان؛ آناهیتا جهانگیری چکیده: در هشتم ژانویه سال 1991 شرکت پان امریکن (Pan American)، بدون اینکه هیچکس در کیفیت خدمات آن تردیدی داشته باشد، […]
آوریل 26, 2011

مفاهيم مبهم بهره‌وري و عملکرد

چكيده هدف اين مقاله آن است که شيوه هاي برخورد با مفاهيم «بهره وري» و «عملکرد» در ادبيات را مورد بررسي قرار داده و نشان دهد […]
آوریل 26, 2011

چگونه بازدهي كارمندان را افزايش دهيم؟

مدير موفق چگونه مي‌تواند بازدهي كارمندان را افزايش دهد؟ مديراني كه در جهت شكوفاشدن استعدادها و توانايي‌ها و خلاقيت كارمندان مي‌كوشند در مقايسه با ساير مديران […]