admin

آوریل 26, 2011

سازماندهی

سازماندهی و ساز و کارهای هماهنگی تعریف سازماندهی سازماندهی ، فرایندی است که طی آن تقسیم کار میان افراد وگروه های کاری و هماهنگی میان آنان […]
آوریل 26, 2011

ساختار سازماني در عصر اطلاعات

دو حالت ساختاري اصلي و مهم، در مورد موجوديت سازمان مجازي وجود دارد بدليل رفع پاره ايي ابهامات وثصورات تجربي وغير علمي در معدود سازمان مجازي […]
آوریل 26, 2011

نقش معماری در توسعه سیستم های اطلاعات استراتژیک

چکیده: در این مقاله ابتدا توضیح مختصری از معماری سیستم خواهیم داشت و در ادامه به تشریح واهمیت معماری برای سیستمهای اطلاعات استراتژیک خواهیم پرداخت. همچنین […]
آوریل 26, 2011

مقايسه و بيان ویژگیهای سیستمهای مکانیکی و ارگانيكي

مقدمه « تام برنز و جی.ام. استاکر » با توجه به مطالعاتی که روي بيست شرکت انگليسي و اسکاتلندي انجام داده اند جايگاه سازمان‌ها را از […]