admin

نوامبر 11, 2016

آغاز عصر غافلگيري؟

انتخاب غیرمنتظره ترامپ تمامی بازارهای جهان را متلاطم کرد پالس دوگانه ترامپ به بازار جهانی نفت چهارشنبه، تمام جهانیان روز خود را با شگفتی ترامپ آغاز […]
اکتبر 16, 2016

موضوع فیشهای حقوقی و اقتصاد دولتی

نوشته دكتر صياد سئوال اول: پرداخت چنین حقوقهایی از چه زمانی شروع شده است؟   آیا پرداخت حقوقها از سال 1392 بوده که اعلام می گردد […]
اکتبر 16, 2016

آموزش‌عالی با صند‌‌‌‌‌لی‌های خالى!!

  ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد.‌‌‌‌‌ ایران ٢٦٤٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر حالی که چین ٢٤٨١ و هند‌‌‌‌‌‌ ١٦٢٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ایر کرد‌‌‌‌‌ه است!   مدرک […]
اکتبر 16, 2016

دانش واقعي و دانش شوفري

آیا اختلاف دانش واقعی و دانش شوفری را می دانیم؟   ماکس پلانک بعد از دریافت جایزه ی نوبل فیزیک در سال1918، به تور دور آلمان […]