admin

آوریل 26, 2011

مدیریت دانش درارتباط با مشتری

چکیده: دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود ، اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزء مهم […]
آوریل 26, 2011

فنون برخورد مناسب با مشتری در کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند. برای مثال، شخصی که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایی انجام می‌دهد، […]
آوریل 26, 2011

کنترل اثر بخش

معنی کنترل v مديريت فرآيندي است براي اطمينان يافتن از اين که عمليات واقعي طبق عمليات برنامه ريزي انجام شده است. v کنترل به چهار مرحله […]
آوریل 26, 2011

نظریه مشارکت گروهی(ماری پاركر فالت)

نظريه خانم ” ماري پاركرفالت ” در ربع اول قرن بيستم الهام بخش بسياري از دانشمندان و محققين علم مديريت بوده است. به عقيده فالت هدف عمده […]