admin

آوریل 26, 2011

5 قدم ساده در راه رسیدن به فرهنگ مشتری‌مداری

اندی هانسلمنسید محمد جواد رجالی ایجاد یک فرهنگ مشتری مدار، فاکتوری حیاتی برای هر کسب‌وکاری است، ولی فرهنگ مشتری‌مداری چیست؟ از نظر من فرهنگ، روش‌هایی براي […]
آوریل 26, 2011

بهبود روابط شما در محیط کار

امروزه خیلی از افراد اعم از زن یا مرد شاغل هستند و ساعت زیادی از وقت خود را در محیط کار می گذرانند پس موفقیت در […]
آوریل 26, 2011

استرس و راههاي برخورد صحيح با آن

فشار روحی ( Stress ) و شیوه های درست برخورد با آن موضوع اصلی این مقاله بررسی راه های کاهش و مبارزه با سیندرم فشار روحی […]
آوریل 26, 2011

تعارض سازماني: تعريف، مباني، انواع و مديريت تعارض

چكيدهاين مقاله مفهوم تعارض را شرح داده و تعارض را تعريف مي‌كند. جايگاه تعارض در مديريت و سازمان را مورد بررسي قرار مي‌دهد. انواع تعارضات سازماني […]