admin

آوریل 26, 2011

مقايسه و بيان ویژگیهای سیستمهای مکانیکی و ارگانيكي

مقدمه « تام برنز و جی.ام. استاکر » با توجه به مطالعاتی که روي بيست شرکت انگليسي و اسکاتلندي انجام داده اند جايگاه سازمان‌ها را از […]
آوریل 26, 2011

قدرت و اختیار

قدرت • قدرت يعني توانائي در اعمال نفوذ برساير افراد. قدرت مي تواند در هر نوع رابطه اي وجود داشته باشد. در سازمان مديران اعمال قدرت […]
آوریل 26, 2011

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

هدف این مقاله ارائه‌ی مطالبی اداری با استفاده از شواهد و مدارک مؤثر روش موردی برای آموزگاران و استادان مدیریت رسانه و مدیران است. تعلیم و […]
آوریل 26, 2011

مدیریت دانش درارتباط با مشتری

چکیده: دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود ، اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزء مهم […]