admin

آوریل 11, 2012

نظريه آشوب

از آشفتگی زندگی زائیده می شود، در حالی كه از نظم عادت بوجود می آید..آدامز مورخ آمریكایی گردآوري: نرجس دهقانی زاده- كارشناس ارشد مدیریت آموزشی ارائه […]
آوریل 10, 2012

شش استراتژی برای آغاز سودآوری

استراتژی‌هایی برای رسیدن کسب و کار به مرحله‌ سر‌به‌سرشدن مترجم: فرهاد امیریآغاز یک کسب و کار می‌تواند آسان باشد، اما کسب‌کردن سود شاید آن قدرها هم […]
مارس 20, 2012

پرواز بوفالوها (Buffaloes Flight)

متن فيلم آموزشي ( پرواز بوفالوها) كه در آن آقاي جيمز بلاسكو به معرفي روش هاي نوين مديريت مي پردازد آنچه مي خوانيد متن فيلمي آموزشي […]
مارس 20, 2012

توسعه در كشور قهوه

برزيل با دويست ميليون جمعيت، هشتمين اقتصاد جهان است. اگرچه در آغاز راه است و گرسنگي در بخش هاي وسيعي از اين كشور بيداد مي كند […]