admin

مارس 15, 2014

استخدام بي رويه 500/000 نفر

در سال هاي قبل سمت هاي مدير كلي در ساختار اداري بيش از 90 درصد افزايش داشته است گروه اقتصادي| بعد از ساعت كاري كه وارد […]
مارس 15, 2014

افزایش مزد؛ ناکافی، قابل دفاع

افزایش 121هزارو781تومانی حداقل مزد کارگران که در شورایعالی کار و با حضور وزرای کار، اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و البته نمایندگان کارفرمایان […]
مارس 7, 2014

منطق فازي چيست؟

اشاره: حتماً بارها شنيده‌ايد كه كامپيوتر از يك منطق صفر و يك تبعيت مي‌كند. در چارچوب اين منطق، چيزها يا درستند يا نادرست، وجود دارند يا […]
مارس 5, 2014

اقتصاددانان باید لباس‌هایشان را خاکی کنند!

دکتر جعفر خیرخواهان* دکتر مهدی فیضی ** کتاب «اقتصاد فقیر» حاصل سال‌ها پژوهش میدانی برای بررسی جزئیات زندگی‌ بسیار پیچیده فقرا و مسائل درهم‌تنیده آن مانند […]