admin

می 25, 2012

رهبری کاریزماتیک

انواع نظريه‌هاي رهبري چکيده: انسان‌ها، روابط متعددي با يکديگر برقرار مي‌کنند (دوستي، خويشاوندي) که رهبري نيز يکي از آنهاست. در اين رابطه، نفوذگذاري از يک‌سو و […]
می 25, 2012

گاهي اوقات نه گفتن بهتر است

  با خودتان رو راست باشيد. آيا وقت‌تان خيلي پر است و براي انجام وظايف‌تان، فرصت‌هاي دقيق و مشخصي داريد كه بايد تلاش كنيد به زور […]
می 25, 2012

پدرهاي قرن 21

ترجمه مرجان رودبارمحمدي :آيا از اين كه روزي به‌جاي مادر، مجبور باشيد از فرزندتان مراقبت كنيد و اين حس، شما را از مردي و مردانگي دوركند، […]
می 25, 2012

چطور بریادگیری خود مدیریت کنیم؟

برای رسیدن به یادگیری مطلوب و موفقیت تحصیلی می‌بایست برکلیه مراحل و شرایط مؤثر برمطالعه مدیریت کرد. فرآیند مطالعه و یادگیری مطلوب با عوامل مختلفی نظیر […]