admin

دسامبر 25, 2016

احمق باش تا كامروا باشي

هر تابستان هزاران نفر، از بهترین و بااستعدادترین دانش‌آموختگان، به نیروی کار اضافه می‌شوند. هوش خام و بالاتر از میانگین آن‌ها، قبل از ورود به بازار […]
دسامبر 25, 2016

«پوپولیسم» به زبان ساده

  جرج سانتایانا زمانی با بیانی تند در تحقیر عوام گفت توده‌های مردم ذهن کرم و چنگال اژدها دارند. او با بدبینی به «مردم» می‌نگریست، به […]
دسامبر 10, 2016

آیا حذف صفر سیاستی اصولی است؟

با مصوبه هیات‌وزیران مبنی‌بر حذف صفر از پول رایج، اقتصاد ایران در آستانه یک «رفرم پولی» قرار گرفته است. بر این اساس قرار است یک صفر […]
دسامبر 9, 2016

تهیۀ ناهار مدرسه؛ هنر ژاپنی

واشنگتن‌پست — هر روز صبح در سراسر این کشور، مادران -همیشه هم مادران- از خواب بلند می‌شوند و جعبه‌های کوچکی از غذاهای خوشمزه را با هنرمندی […]