admin

نوامبر 12, 2016

اصول مديريت

مدیریت مقدمه تعریف مدیریت نظریه نقشهای مدیریتی خلاقیت مدیران مدیریت موفق و مؤثر چگونه می توان مدیرموفق ومؤثری بود ؟ برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی فلسفۀ […]
نوامبر 11, 2016

آغاز عصر غافلگيري؟

انتخاب غیرمنتظره ترامپ تمامی بازارهای جهان را متلاطم کرد پالس دوگانه ترامپ به بازار جهانی نفت چهارشنبه، تمام جهانیان روز خود را با شگفتی ترامپ آغاز […]
اکتبر 16, 2016

موضوع فیشهای حقوقی و اقتصاد دولتی

نوشته دكتر صياد سئوال اول: پرداخت چنین حقوقهایی از چه زمانی شروع شده است؟   آیا پرداخت حقوقها از سال 1392 بوده که اعلام می گردد […]
اکتبر 16, 2016

آموزش‌عالی با صند‌‌‌‌‌لی‌های خالى!!

  ایران ٥ برابر کشورهای پیشرفته د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد.‌‌‌‌‌ ایران ٢٦٤٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ارد‌‌‌‌‌ د‌‌‌‌‌ر حالی که چین ٢٤٨١ و هند‌‌‌‌‌‌ ١٦٢٠ د‌‌‌‌‌انشگاه د‌‌‌‌‌ایر کرد‌‌‌‌‌ه است!   مدرک […]