admin

اکتبر 4, 2015

موضوعاتي جهت تحقيق

  دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- بررسي نظريه مديريت علمي تيلور 2- بررسي نظريه اداري فايول 3- بررسي […]
اکتبر 4, 2015

سرفصل و تكاليف درس نظريه هاي مديريت دولتي

عنوان درس: نظریه های مدیریت دولتی مدرس:دکتر سعید صیاد ؛ استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه The Pubic Administration Theories هدف کلی درس: این درس با […]
ژوئن 14, 2015

شهروند کیست؟

شهروندی از جمله مفاهیمی است که از دوران یونان باستان و در کتب سیاسی مهم وجود داشته و مورد نظر قرار گرفته و در هر دوره […]
ژوئن 11, 2015

تورم ایران برای جهان قابل باور نیست

رییس پژوهشکده پولی و بانکی با بیان این‌که تورم بالای ۵ درصد در حال پاک‌شدن از حافظه مردم جهان است، گفت: در چنین شرایطی تورم ایران […]