admin

ژانویه 18, 2017

پیامدهای مثبت و منفی الحاق ايران به WTO

اشاره: سازمان تجارت جهانی (WTO) سازمانی بین‌المللی است، که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل می‌کند. اعضای سازمان تجارت […]
ژانویه 18, 2017

دیگر دوره‌ای به‌نام «نوجوانی» وجود ندارد

چیزی که نوجوانی را در مقامِ یک مفهوم و تجربه به وجود آورد، تجلیل کلی‌‌ترِ کودکی به‌مثابۀ یک آرمان در دنیای غرب بود. در دهه‌‌های آخر […]
ژانویه 18, 2017

زندگیِ آزمون‌زده

بیایید با هم کلاس درس ایدئالِ من را تصور کنیم. وارد که می‌شوید، اولین چیزی که توجه شما را جلب می‌کند چیدمان کلاس است. خبری از […]
ژانویه 18, 2017

چرا فقرا، فقیر باقی می‌مانند؟

ما دقیقا می‌دونیم که هر دلار چه ارزشی داره: هر دلار یعنی تعداد دفعاتی که باید یه‌‌وری از پنجرۀ باجۀ فروش رو به بیرون خم بشی […]