admin

می 18, 2012

POSDCORB

نظریه ی لوتر گیولیک و لیندال ارویک؛ POSDCORB اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با […]
می 18, 2012

كونوسوكي ماتسوشيتا

دانشمندان مدیریت؛ كونوسوكي ماتسوشيتا… Konosuke Matsushita سال 1894 میلادی در نزدیکی شهر اوزاکای ژاپن به دنیا آمد. شکل مدیریت و اقتصاد را در ژاپن تغییر داد؛ […]
می 18, 2012

انگيزش و تشويق

براي پرورش طرز نگرش صحيح، افراد بايد كار خود را به شكل يك فعاليت معني دار ببينند موفقيت و شكست برنامه هاي بهره وري به نگرش […]
می 18, 2012

چگونه براي مطالعه مي توان تمركز نمود؟

حواس پرتي چيست؟ ما مي خواستيم روش صحيح مطالعه متمرکز را براي شما توضيح دهيم، ديديم که بايد ابتدا حواس پرتي را تعريف کنيم. شايد شما […]