admin

می 15, 2012

قاعده ی ایــدکــا

  رابرت هلر در کتاب خود به نام فروش موفق قاعده ی ایدکا را به شرح زیر معرفی می نماید: توجه Attention علاقه Interest خواسته Desire […]
می 15, 2012

دنياي الکترونيکي و بازنگري در رفتار سازماني

چکیده در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الکترونيکي بر رفتار سازماني بررسي شود که تحقيقات کمي در اين مورد انجام شده است. […]
می 15, 2012

بنگاه هاي كوچك و متوسط در كره جنوبي

در ميان كشورهاي شرق آسيا، كه در اين رشتـــــه مقالات موردبررسي اجمالي قرار مي گيرند، شايد كره جنوبي را از جهات اقتصادي بتوان منحصر به فرد […]
می 13, 2012

نظريه مك كله لند درباره انگيزش

يكي از وظايف مدير ايجاد انگيزش در كاركنان است. براي اين كار مدير بايد عوامل انگيزش كاركنان را بشناسد. مك كله لند توجه به نيازهاي زير […]