admin

می 15, 2012

راه كار هاي افزايش بهره وري

اندازه گیری بهره وری نیز می بایست براساس یک سیستم مناسب و اصولی انجام گیـرد چکیده با وجود تعاریف زیاد درباره بهره وری، به منظور اجرایی […]
می 15, 2012

قاعده ی ایــدکــا

  رابرت هلر در کتاب خود به نام فروش موفق قاعده ی ایدکا را به شرح زیر معرفی می نماید: توجه Attention علاقه Interest خواسته Desire […]
می 15, 2012

دنياي الکترونيکي و بازنگري در رفتار سازماني

چکیده در اين مقاله سعي بر آن است تا اثر دنياي الکترونيکي بر رفتار سازماني بررسي شود که تحقيقات کمي در اين مورد انجام شده است. […]
می 15, 2012

بنگاه هاي كوچك و متوسط در كره جنوبي

در ميان كشورهاي شرق آسيا، كه در اين رشتـــــه مقالات موردبررسي اجمالي قرار مي گيرند، شايد كره جنوبي را از جهات اقتصادي بتوان منحصر به فرد […]