admin

آوریل 26, 2011

کاربرد روش مطالعه موردی در آموزش مدیریت رسانه

هدف این مقاله ارائه‌ی مطالبی اداری با استفاده از شواهد و مدارک مؤثر روش موردی برای آموزگاران و استادان مدیریت رسانه و مدیران است. تعلیم و […]
آوریل 26, 2011

مدیریت دانش درارتباط با مشتری

چکیده: دانش به عنوان یک فاکتور رقابتی کلیدی در اقتصاد جهانی شمرده می‏شود ، اما برای حضور موفق در بازار پویای امروزی باید یک جزء مهم […]
آوریل 26, 2011

فنون برخورد مناسب با مشتری در کسب و کارهای کوچک

کسب و کارهای کوچک معمولاً با مشکلات زیادی روبه رو می‌شوند. برای مثال، شخصی که کار دو، سه یا چهار نفر را به تنهایی انجام می‌دهد، […]
آوریل 26, 2011

کنترل اثر بخش

معنی کنترل v مديريت فرآيندي است براي اطمينان يافتن از اين که عمليات واقعي طبق عمليات برنامه ريزي انجام شده است. v کنترل به چهار مرحله […]