admin

جولای 5, 2013

افول سازمانی

چکیده: همیشه این تصور وجود دارد که سازما‌ن‌ها دائماً در حال رشد و ترقی هستند و توجهی به روند زوال و افول آنها نمی‌شود. نشانه‌‌های افول […]
جولای 5, 2013

نظام مدیریت در ژاپن

رامين نصرتي-محمد صادق دقیقی ژاپن کشوری کوچک است که کمتر از دو برابر کشور ما جمعیت و مساحتی نزدیک به یک چهارم کشور ما دارد. ویژگی‌های […]
جولای 5, 2013

چرخه پارادايم

چكيده: پارادايم ها در بطن خود حامل قواعــد فرصت زا هستند و انسان در نگرش استراتژيك خود ماهيتاً به دنبال فــرصتها است. وقتي پارادايم ها تغيير […]
جولای 5, 2013

الگوهاي شبيه‌سازي آينده

برنامه‌ريزان نياز به آگاهي از روش‌هايي دارند كه بتوانند در طرح‌ريزي بلندمدت از آنها استفاده كنند. اما روش‌هاي پيش‌بيني آينده كدام‌ها هستند؟ آيا واقعاً روش‌هاي ثابتي […]