admin

فوریه 15, 2013

مسولیت های اجتماعی جامعه نخبگان کشور

مسولیت های امروز ما روشنفکر یک وظیفه بیشتر ندارد و آن نشان دادن روشنایی پشت تاریکی است اقتصاد ایرانی:تاریخ روشنفکری ایرانی فصلی از تاریخ تجدد این […]
فوریه 15, 2013

وضعیت تفکر در ایران

پیش شرط های تفکر در ایران از نگاه غنی نژاد و سریع القلم عصر باراني پنج شنبه دوازدهم بهمن ماه، موسسه پژوهشي پرسش شاهد سخنراني دو […]
فوریه 12, 2013

سوپر مدل آینده

جدیدترین سرمقاله اکونومیست به کشورهای اسکاندیناوی اختصاص یافت سوپر مدل آینده طرح: اكونوميست رفيعه هراتيمعمولا کشورهای کوچک در زمینه انجام اصلاحات در دولت‌ها پیشتاز هستند. در […]
فوریه 2, 2013

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- جانشين پروزي 2- استعداديابي 3-نظام پيشنهادات 4-ارزيابي عملكرد 5-مديريت عملكرد 6-سرمايه اجتماعي 7-مسئوليت […]