admin

دسامبر 25, 2012

فیش نویسی در تحقیق

آموزش روش فیش نویسی دانشجویان گرامی جهت آشنایی با روش فیش نویسی به نکات ذیل توجه داشته باشند : در ابتدا لازم است که یکی از […]
دسامبر 25, 2012

نرم افزار فيش برداري

دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به آدرس ذيل از نرم افزار مربوطه جهت فيش برداري استفاده نمايند http://www.boureyhan.com/about ]]>
دسامبر 25, 2012

دولت و مسئوليت اجتماعي

متفکران رشته مديريت از دهه 1950، توجه خود را به مسئوليت هاي اجتماعي معطوف کردند مقدمه اگر اندکي به پيرامون خود نگاه کنيم، به سازمان ها، […]
دسامبر 25, 2012

نظریه روابط انسانی (مطالعات هاتورن)

نظریه روابط انسانی از جمله رهیافتهای منابع انسانی به مدیریت است. در طول سالهای اواخر دهه 1920 تا آغاز دهه 1930 میلادی مجموعه مطالعاتی در کارخانه […]