admin

آوریل 22, 2012

پرواز شاهين

پادشاهی دو شاهین کوچک به عنوان هدیه دریافت کرد. آنها را به مربی پرندگان دربار سپرد تا برای استفاده در مراسم شکار تربیت کند. یک ماه […]
آوریل 11, 2012

نكاتي از فيثاغورث

همه چيز را تحقيق و بررسي كن و براي عقل و شعور خود رتبه و مقام اول را قائل شو. فيـثاغورث ايده هاي نو، كم بنيه […]
آوریل 11, 2012

چهره ی مدیریتی؛ بیل گیتس

ثروتمندترین مرد دنیا، رئیس ومؤسس شرکت مایکروسافت اشاره ويليام هنري گيتس سوم مشهور به بيل گيتس (Bill Gates) رئيس و موسس شرکت مايکروسافت.در حال حاضر مايکروسافت […]
آوریل 11, 2012

چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم

چگونه مقاله هاي تحقيقي بنويسيم … research articles نشانه های علمی و تحقیقی بودن مقاله آن است که نویسنده بتواند چکیده خوبی برای آن بنگارد هر […]