admin

آگوست 10, 2012

پرورش – تعلیم و تربیت کودکان(قسمت ششم)

دکتر سعید صیاد بخش اول : فلسفه و هدف تعلیم و تربیت قسمت ششم: وضعیت مادر و جنین در بارداری در بخشهای قبلی در خصوص تغذیه […]
آگوست 10, 2012

منشا اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی

معرفي يك كتاب«منشا اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» مترجمان: علی سرزعیم و جعفر خیرخواهانکتاب «منشا اقتصادی دیکتاتوری و دموکراسی» نوشته دارون اسمقلو (استاد اقتصاد کاربردی در دانشگاه […]
آگوست 10, 2012

رهبری با عشق و قدرت

نویسنده: لی بولمن و ترنس دیل اعجازکنندگان و رزمندگان چکیده چرا از اعجازکنندگان و رزمندگان به عنوان مدل‌های رهبری سازمانی استفاده می‌کنیم؟ زیرا همان طور که […]
آگوست 10, 2012

پرورش – تعلیم و تربیت کودکان(قسمت هفتم)

دکتر سعید صیاد بخش اول : فلسفه و هدف تعلیم و تربیت قسمت هفتم : فعالیتهای مغزی دختر و پسر در بخش قبلی در خصوص رشد […]