admin

آگوست 10, 2012

چرا بعضي از مطالب را فراموش مي کنيم؟

ما غالبا در به ياد آوردن مطالب با اين پديده روبرو مي شويم که مطمئن هستيم آن مطلب جايي در مغز ما قرار دارد اما نمي […]
آگوست 10, 2012

نکات جالب زندگی

هرگز تا ظرف های کثیف را نشسته ای، به رختخواب نرو کار کردن با اره دستی و چكش را یاد بگیر موفقیت خود را به نسبت […]
آگوست 10, 2012

تو مي تواني خلاق ترين فرد باشي اگر..

«خلاقيت» را به معناي انديشه براي خلق راه حل نو و تازه تعريف مي کنند. اگر مي خواهيد خلاق ترين فرد باشي، بايد سعي کني که: […]
آگوست 7, 2012

اقتصاددانان در مورد سیاست‌های مالی اتفاق نظر ندارند

اقبال سیاستمداران به انبساط مالی منبع: اکونومیستمترجم: مصطفی جعفریچنین سطحی از انبساط مالی در زمان صلح، در طول تاریخ بی‌سابقه است. در حال حاضر در تمام […]