admin

می 18, 2012

تحقیق چیست؟

معناي لغوي تحقيق همة‌ شما با معني كلمة‌ تحقيق آشناييد و بارها آن را به كار برده و يا شنيده‌ايد. گاهي مي‌گوييم: باورهاي ديني خود را […]
می 18, 2012

برنده ، برنده بينديشيد

نگرش سنتي حاکم بر روابط اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي بر پايه تفکر برد – باخت بنا شده است . در اين تفکر، تصور چنين است: […]
می 18, 2012

POSDCORB

نظریه ی لوتر گیولیک و لیندال ارویک؛ POSDCORB اصطلاح (POSDCORB) برای اولین بار توسط لوتر گیولیک و لیندال ارویک مطرح شد. (POSDCORB) در واقع لغت با […]
می 18, 2012

كونوسوكي ماتسوشيتا

دانشمندان مدیریت؛ كونوسوكي ماتسوشيتا… Konosuke Matsushita سال 1894 میلادی در نزدیکی شهر اوزاکای ژاپن به دنیا آمد. شکل مدیریت و اقتصاد را در ژاپن تغییر داد؛ […]