مستندات کلاسی

مارس 20, 2012

توسعه در كشور قهوه

برزيل با دويست ميليون جمعيت، هشتمين اقتصاد جهان است. اگرچه در آغاز راه است و گرسنگي در بخش هاي وسيعي از اين كشور بيداد مي كند […]
فوریه 19, 2012

مدل‌سازی اجرای اقتضایی سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی(بخش اول)

چکیده: تهیه مدل جهت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی یکی از مشکلات مورد توجه دولت است. سئوال اساسی این است که عوامل اصلی اثرگذار […]
دسامبر 22, 2011

نرم افزار فيش برداري

دانشجويان گرامي مي توانند با مراجعه به آدرس ذيل از نرم افزار مربوطه جهت فيش برداري استفاده نمايند http://www.boureyhan.com/about ضمنا از آقاي محمدرضا اردستاني رستمي براي […]
دسامبر 5, 2011

نقش سرمايه اجتماعی در توسعه

دكتر اصغر حق‌شناس – محمدرضا دلوی – مسعود شفيعيه چكيدهسرمايه اجتماعي (Social Capital) از مفاهيم نويني است كه امروزه در بررسيهاي اقتصادي و اجتماعي جوامع مدرن […]