مستندات کلاسی

دسامبر 22, 2013

سرفصل درس مديريت توسعه به همراه معرفي مقاله ها

1- آشنايي با مكاتب مديريت   يكي از مسائل و وموضوعات مهم كه كليه دانشجويان مديريت دولتي بايستي با آن آشنا شوند بحث مكاتب مديريت است […]
دسامبر 21, 2013

سرفصل درس جهت امتحان پايان ترم به همراه معرفي مقاله ها(مشتمل بر 27 مقاله)

1- آشنايي با مكاتب مديريت   يكي از مسائل و وموضوعات مهم كه كليه دانشجويان مديريت دولتي بايستي با آن آشنا شوند بحث مكاتب مديريت است […]
دسامبر 21, 2013

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- بوروكراسي و توسعه 2-كلاسيكها و توسعه 3-نئوكلاسيكها و توسعه 4-رابطه مديريت استراتژيك و […]
دسامبر 19, 2013

استراتژی اقیانوس آبی چیست؟

دنیای کسب‌و‌کار امروز مملو از شرکت‌های گوناگون با محصولات گوناگون است. اگر بخواهیم در مورد یک محصول، بازار را مورد بررسی قرار دهیم، به تعداد زیادی […]