مستندات کلاسی

فوریه 2, 2013

موضوعاتي جهت تحقيق

دانشجويان مي توانند از موضوعات ذيل جهت انجام تحقيق خود استفاده نمايند: 1- جانشين پروزي 2- استعداديابي 3-نظام پيشنهادات 4-ارزيابي عملكرد 5-مديريت عملكرد 6-سرمايه اجتماعي 7-مسئوليت […]
ژانویه 23, 2013

راهنماي نوشتن فهرست منابع به روش شيکاگو و روش APA

  راهنماي نوشتن فهرست منابع به روش شيکاگو و روش APA   براي نوشتن فهرست منابع و مآخذ روش‌هاي متعددي وجود دارد. مهمترين روش مورد استفاده […]
ژانویه 1, 2013

اصول مدیریت دولتی

نوشته شده توسط دکتر سعيد صياد مقدمه ظهورسازمانهای اجتماعی وگسترش روزافزون آنها یکی از خصیصه های بارز تمدن بشری است . وبه این ترتیب وبا توجه […]
دسامبر 31, 2012

بروكراسي و اثرات مثبت آن در سازمانها

1- مقدمه در حالي كه فايول و تيلور با مسائل مديريت دسته و پنجه نرم مي كردند يك جامعه شناس آلماني به نام ماكس وبر (۱۹۲۰-۱۸۶۴)براي […]