مستندات کلاسی

می 23, 2011

چشم انداز و مأموريت سازمانی در مدیریت استراتژیك

1- فرآیند مدیریت استراتژیک 2- سلسله مراتب برنامه ریزی استراتژیک 3- چشم انداز 3-1- تدوین چشم انداز 3-2- چشن انداز استراتژیک 3-3- بیانیه چشم انداز 3-4- […]
می 23, 2011

موانع و مشكلات ارزشيابي كاركنان و مديران

مقدمه: تعريف ارزشيابي: منظور از ارزشيابي عملكرد،‌ فرآيندي است كه به وسيله آن كاركنان در فواصل معين و به طور رسمي،‌ مورد ارزيابي قرار مي گيرند،‌شناخت […]
می 1, 2011

مركانتيليسم زنده است

حمايت‌گرايي به نفع دولت بزرگ است آيا مي‌توان تصور كرد كه فردي به خاطر كاهش ارزش دارايي‌هايش خوشحالي كند؟شايد بسياري از آمريكايي‌ها نمي‌دانند كه امروزه برخي […]
آوریل 30, 2011

نقش استراتژیک فن‌آوري اطلاعات در ادغام‌ سازمان‌ها

مترجم: محمدجعفر نظریدر سال‌های اخیر با افزایش شمار ادغام‌های سازمانی، بسیاری از سازمان‌ها در پی راهی برای بهبود مهارت‌های لازم برای ادغام‌ سازمان‌های خود هستند؛ به‌ویژه […]